RODINNÝ DŮM MNIŠÍ 2

Myšlenka, která stála u vzniku nadstandardního rodinného domu, byla již od počátku jasná – propojit dům s velmi atraktivním okolím, a to v několika rovinách. Investor domu viděl jinou realizaci mého projektu, dům, který byl postaven zcela v souladu se zásadami funkcionalismu. Ale přísné funkcionalistické tvary se hodí spíše do městského prostředí, a tento projekt musel respektovat geomorfologii, tvarování pozemku, který je velmi svažitý s jihozápadní orientací. Proto je také dům položen na kameni, pevném materiálu, a nahoře je materiálově odlehčen dřevem. Ostatně, použití přírodních materiálů, které se odkazují k venkovskému a podhorskému rázu okolní zástavby, bylo dalším požadavkem klienta. Na fasádách se proto střídají tmavé režné omítky, štípaný kámen a kompozit.